Yıldırımdan Korumada Risk Analizi

Yıldırımdan Korumada Risk Analizi

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 2006 yılında yıldırım riskinin yönetimi üzerine IEC 62305-2 numaralı, kapsamlı bir risk değerlendirme standardı yayınladı. Ardından bu standardın eşdeğeri olarak, TSE, 2007 yılında TS EN 62305-2 ve pek çok ülke de kendi standartlarını yayınladılar. Yayınlanan bu kapsamlı standartların uygulaması, içeriğinin genişliği ve yapılacak işlemlerin çokluğu nedeniyle kolay ve kısa zamanda uygulanabilir değildir. Bu nedenle uygulamayı basitleştirmek ve kolaylaştırmak için pek çok yıldırım riskini değerlendirme yazılımı üretilmiştir. Bu çalışmada da hem bu standardın ülkemizde de gerektiği gibi kullanılmasını sağlamak hem de uygulamasını kolaylaştırmak için, görsel bir programlama diliyle Türkçe olarak hazırlanmış bir yıldırım risk hesaplayıcı yazılımı, özellikleri ve kullanımı ile ilgili bilgiler açıklanmıştır.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 2006 yılında, yıldırımdan korunma ile ilgili IEC 61024 standardını yürürlükten kaldırarak yerine IEC 62305 serisi, beş ayrı bölümden oluşacak standartlardan ilk dördünü yayınladı [1-4]. Bu standartlardan ikinci bölümü, yıldırım riskinin yönetimi üzerine IEC 62305-2 numaralı, kapsamlı bir risk değerlendirme standardı idi [2].

Bu standardın yayınlanmasının ardından bu standardın karşılığı olarak, TSE, 2007 yılında TS EN 62305-2 [5] ve pek çok ülke de kendi eşdeğer standartlarını [6, 7] yayınladılar. Yayınlanan bu kapsamlı standartların uygulaması, içeriğinin genişliği ve yapılacak işlemlerin çokluğu nedeniyle kolay ve kısa zamanda uygulanabilir değildir. Literatürde bu zorluğu yenmek için farklı yollarla yapılan risk analizi çalışmalarından örnekler sunulmuştur [8- 13]. Bu çalışmalar yanında, risk analizini basitleştirmek ve kolaylaştırmak için pek çok yıldırım riskini değerlendirme yazılımı üretilmiştir [14-18]. Üretilen bu programların ülkemizde bilinirliği ve kullanırlığı yok denecek kadar azdır. Ülkemizde genellikle bu standarda uygun risk analizi yapılmadan yıldırımdan koruma uygulamaları yaygındır. Bunda varolan haliyle risk yönetimi standardının öğrenilmesinin ve kullanılmasının kolay olmamasının etkisi vardır.

Bu çalışmada, hem yıldırım risk yönetimi standardıyla ülkemizdeki kişileri daha fazla yakınlaştırmak hem de uygulamasını kolaylaştırmak için, görsel bir programlama diliyle yazılmış bir yıldırım risk hesaplayıcı yazılımı, özellikleri ve kullanımı açıklanmıştır

Orsa Elektrik,Orsa Mekatronik,Orsa İnşaat,Orsa Ltd

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir