Blog

Yıldırımdan Korumada Risk Analizi

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), 2006 yılında yıldırım riskinin yönetimi üzerine IEC 62305-2 numaralı, kapsamlı bir risk değerlendirme standardı yayınladı. Ardından bu standardın eşdeğeri olarak, TSE, 2007 yılında TS EN 62305-2 ve pek çok ülke de kendi standartlarını yayınladılar. Yayınlanan bu kapsamlı standartların uygulaması, içeriğinin genişliği ve yapılacak işlemlerin çokluğu nedeniyle kolay ve kısa zamanda uygulanabilir değildir. Bu nedenle uygulamayı basitleştirmek ve kolaylaştırmak için pek çok yıldırım riskini değerlendirme yazılımı üretilmiştir. Bu çalışmada da hem bu standardın ülkemizde de gerektiği gibi kullanılmasını sağlamak hem de uygulamasını kolaylaştırmak […]

Güç Kalitesi Ölçümü Yapmadan Önce Bilmeniz Gereken 6 Nokta

Sorunu/belirtileri anlama
Elektrik bakım işlerine başlamadan veya ilk güç kalitesi ölçümünü yapmadan önce, özellikle de tanımadığınız bir ortamda çalışıyorsanız durumu tam olarak ortaya koymak iyi bir uygulamadır. Özel makineler söz konusuysa ekipman operatörüyle konuşmak genellikle sorunun olası nedenine ilişkin bilgi edinmenizi sağlayabilir. Oluşma tarihi ve saati ile birlikte belirtileri içeren bir günlük de güç kalitesi ölçümlerinden edinilen verilerin karşılaştırılması açısından çok yararlı olabilir.
Ortamı anlama
Varsa tek çizgili şemalar tüm yüklerin nasıl beslendiğini görmek için son derece kullanışlı olabilir. Bazen şemalar hassas bir yükün belirli güç kalitesi anormalliklerine neden olduğu bilinen bir ekipmanı besleyen bir […]

7 Adımda Topraklama Sistemi Dizayn Ve Tesis Edilmesi

Temel Topraklaması;  en sağlıklı topraklama yöntemlerinden biridir. Binaların henüz inşaatın başlangıcında temel aşamasında iken temel topraklamasına başlanması gerekir. Temelde inşaat demirleri arasından döşenen galvaniz iletken ile yapılır. Bu iletken belirli aralıklarla inşaat demirlerine bağlanır. Yine belirlenen birkaç noktadan topraklama iletkeninden uçlar dışarı çıkarılıp bağlantı filizi olarak bırakılır. Bu uçlar eşpotansiyel topraklama baralarına bağlandıktan sonra topraklanmak istenen tüm sistemler bu baralara bağlanarak topraklanmış olurlar.
Temel Topraklayıcı kapalı bir ring şeklinde yapılmalıdır ve binanın dış duvarlarının temellerine veya temel platformu içine yerleştirilmelidir. […]